Meer over Agenda

Collecte Evangelisatiewerk

Extra collectie voor het evangelisatiewerk en Zien en Geloven

11 apr2021

De extra collecte van zondag 11 april is bestemd voor het evangelisatiewerk. Eén van de doelen is het financieren van de website Zien en Geloven. Deze website richt zich op mensen die niet of nauwelijks bekend zijn met het Christelijk geloof. Vooral in het begin van de coranatijd werde de website zeer vaak bezocht. Hoewel het aantal bezoekers nu weer wat afgenomen is, voorziet Zien en Geloven duidelijk in een behoefte.

Verblijdend is dat er veel vraag is naar een gratis Bijbel. Ook zijn er verschillende mensen die een online Bijbelcursus volgen. Er kunnen vragen gesteld worden over het Christelijk geloof en deze vragen komen van mensen die kerkdiensten bijwonen/bezoeken, maar ook van mensen die dit niet/nooit doen. Vragen die gesteld worden, zijn zeer divers, van uiterst kritisch tot levensvragen.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuwe website, met nieuw logo en een nieuw grafisch ontwerp. Ook de inhoud wordt kritisch bekeken en dit wordt straks in een vernieuwd jasje met een frisse uitstraling weergegeven. Dit hele proces brengt ook de nodige kosten met zich mee. Een financiële bijdrage is daarom zeer welkom. Mag Zien en Geloven ook op uw bijdrage rekenen?