Meer over Agenda

Diaconale collecte

Bijzondere diaconale collecte met bestemming "Noodhulp en rampenfonds".

10 okt2021

Op D.V. zondag 10 oktober 2021 zal de diaconale collecte bestemd zijn voor het "Noodhulp en rampenfonds" van de Generale Diaconale Commissie van de HHK. Uit dit fonds wordt van tijd tot tijd steun geboden aan mensen die getroffen zijn door een ramp of noodsituatie, elders ter wereld. 

Vanuit dit fonds is in het verleden al noodhulp geboden in de Filipijnen (ivm de orkaan Vamco), in Ethiopië en Soedan (hulp aan vluchtelingen in de Tigray-regio) en aan de vervolgde kerk (voedselhulp).