Meer over Diensten

Kerkdienst

Middagdienst

29 jan2023 13:00

Ds. P.D. van den Boogaard

U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

Wij streven er naar om deze dienst achteraf beschikbaar te stellen zodat u terug kunt luisteren*. Bezoek onze archiefpagina of ga naar direct naar het archief van 2023 voor een overzicht van alle beschikbare diensten.
* Terugluisteren?  Het kan maximaal 2 werkdagen duren voordat deze dienst online beschikbaar is.

Giften en online collectes

Bent u verhinderd om de diensten fysiek bij te wonen,  vragen wij uw gift over te maken op onderstaande IBAN-nummers. Uw gift wordt van harte aanbevolen en zeer gewaardeerd.
Kerkvoogdij
NL24RABO0353493813 ten name van Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen
Diaconie
NL46RABO0354057472 ten name van Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen

Liturgie bij deze dienst

Zingen

  • Voorzang, Psalm 98 : 1 en 2
  • Psalm 51 : 1 en 5
  • Psalm 32 : 1 en 3
  • Psalm 66 : 3, 7 en 8
  • Psalm 72 : 4
  • Psalm 92 : 2 en 3

Schriftlezing

  • Genesis 8 : 1 t/m 22

Tekst voor de preek: Genesis 8 : 21 en 22
21 En de HEERE rook dien lieflijken reuk, en de HEERE zeide in Zijn hart: Ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb.
22 Voortaan, al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht niet ophouden.

Thema: Het hart van God en het hart van de mens

  • Eén dankbaar hart
  • Drie hartelijke beloften
  • © hersteld hervormde kerk 2023