Meer over Diensten

Kerkdienst

Avonddienst

05 feb2023 17:30

Ds. A. van Wijk

U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

Wij streven er naar om deze dienst achteraf beschikbaar te stellen zodat u terug kunt luisteren*. Bezoek onze archiefpagina of ga naar direct naar het archief van 2023 voor een overzicht van alle beschikbare diensten.
* Terugluisteren?  Het kan maximaal 2 werkdagen duren voordat deze dienst online beschikbaar is.

Giften en online collectes

Bent u verhinderd om de diensten fysiek bij te wonen,  vragen wij uw gift over te maken op onderstaande IBAN-nummers. Uw gift wordt van harte aanbevolen en zeer gewaardeerd.
Kerkvoogdij
NL24RABO0353493813 ten name van Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen
Diaconie
NL46RABO0354057472 ten name van Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen

  • © hersteld hervormde kerk 2023