Meer over Diensten

Kerkdienst

Avonddienst

16 jun2024 17:30

Knd H. van der Schans

U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

Wij streven er naar om deze dienst achteraf beschikbaar te stellen zodat u terug kunt luisteren*. De meest recente preken vindt u bij Preken terugluisteren. Een overzicht van alle beschikbare diensten van dit jaar vindt u in het archief van 2024.
* Terugluisteren?  Het kan maximaal 2 werkdagen duren voordat deze dienst online beschikbaar is.

Giften en online collectes

Bent u verhinderd om de diensten fysiek bij te wonen, dan kunt u uw gift overmaken op (één van) onderstaande IBAN-nummers. Uw gift wordt van harte aanbevolen en zeer gewaardeerd.
Kerkvoogdij
NL24RABO0353493813 ten name van Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen
Diaconie
NL46RABO0354057472 ten name van Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen.

Liturgie bij deze dienst

Zingen

  • Voorzang, Psalm 69 : 1 en 13
  • Psalm 98 : 1
  • Psalm 40 : 4 en 5
  • Psalm 56 : 5
  • Psalm 89 : 7 en 8

Schriftlezing

  • Galaten 6
  • © hersteld hervormde kerk 2024