Meer over Diensten

Kerkdienst

Avonddienst

29 jan2023 17:30

Ds. P.D. van den Boogaard

U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

Wij streven er naar om deze dienst achteraf beschikbaar te stellen zodat u terug kunt luisteren*. Bezoek onze archiefpagina of ga naar direct naar het archief van 2023 voor een overzicht van alle beschikbare diensten.
* Terugluisteren?  Het kan maximaal 2 werkdagen duren voordat deze dienst online beschikbaar is.

Giften en online collectes

Bent u verhinderd om de diensten fysiek bij te wonen,  vragen wij uw gift over te maken op onderstaande IBAN-nummers. Uw gift wordt van harte aanbevolen en zeer gewaardeerd.
Kerkvoogdij
NL24RABO0353493813 ten name van Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen
Diaconie
NL46RABO0354057472 ten name van Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen

Liturgie bij deze dienst

Zingen

  • Voorzang, Psalm 99: 2 en 8
  • Psalm 90 : 7
  • Psalm 48 : 4
  • Psalm 49 : 2, 3 en 4
  • Psalm 75 : 1 en 4
  • Psalm 73 : 13

Schriftlezing

  • Jesaja 1 : 1 t/m 20

Leerdienst uit de Heidelberger Catechismus
Zondag 5

  • © hersteld hervormde kerk 2023