Meer over Diensten

Kerkdienst

Middagdienst

07 nov2021 12:30

Ds. J.W. van Estrik

Wanneer u deze dienst wenst bij te wonen, stel u dan eerst op de hoogte van het protocol dat in het belang van uw en onze gezondheid is opgesteld. 

Bent u hiervan op de hoogte, dan kunt u zich direct per e-mail aanmelden.
U dient de volgende gegevens kenbaar te maken:

  • Welke dag (datum) wenst u één of meerdere diensten bij te wonen?
  • Welke dienst (middag-, avonddienst,  of beide diensten)?
  • Hoeveel personen?

Giften en online collectes

Bent u verhinderd om de diensten fysiek bij te wonen,  vragen wij uw gift over te maken op onderstaande IBAN-nummers. Uw gift wordt van harte aanbevolen en zeer gewaardeerd.
Kerkvoogdij
NL24RABO0353493813 ten name van Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen
Diaconie
NL46RABO0354057472 ten name van Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen