Meer over Nieuws

Pastorale zorg

01 mei 2020

Coronacrisis of niet, pastorale zorg is altijd beschikbaar. Wel zullen, waar dit noodzakelijk is, veiligheidsmaatregelen getroffen worden. 

De kerkenraad brengt u onder de aandacht dat zij in alle omstandigheden van blijdschap en droefheid u kan en wil bijstaan en pastorale zorg kan bieden. Ook tijdens deze coronacrisis is de kerkenraad en/of consulent voor u beschikbaar als u daar behoeft aan heeft.

Ervaart u nood, heeft u het moeilijk en kan pastorale zorg u helpen, schroom dan niet om contact op te nemen met de kerkenraad. Vanwege veiligheidsmaatregelen om de verpreiding van het Covid-19-virus te voorkomen, zal de pastorale zorg vrijwel alleen telefonisch plaatsvinden. In noodsituaties is de consulent echter ten allen tijde bereid om u persoonlijk te bezoeken. Zo nodig zullen wel passende beschermingsmaatregelen getroffen worden. Voor vragen die meer op het terrein liggen van de kerkenraad kunt u altijd contact opnemen met ouderling Jelier of diaken Vlaander. 

Om uw privacy te beschermen zal voorbede of dankzegging in de eredienst voor uw persoonlijke situatie alleen gedaan worden wanneer u hiervoor een aanvraag doet bij de scriba van de HHG Terneuzen. Wenst u voorbede of dankzegging tijdens de eredienst, neem dan contact op met de scriba, dhr. Jelier.

Voor de telefoonnummers van consulent, ouderling en diaken, verwijzen we u graag naar het kerkblad Kerkvenster. U kunt ook contact opnemen via het contactformulier. Uw vraag/verzoek komt dan direct bij de scriba.