Meer over Home

Welkom

Van harte welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen. Op deze website informeren wij u en jou over onze gemeente en haar activiteiten. 

De kerkdiensten worden gehouden in de zaal van het kerkgebouw De Levensbron, Sloelaan 40, 4535 EG Terneuzen. Elke zondag komt onze gemeente tweemaal samen, om 12:30 uur en om 18:00 uur. Naast de zondagse Diensten komen wij ook samen voor bijzondere diensten, zoals de Biddag en Dankdag voor gewas en arbeid en op Christelijke feest- en gedenkdagen. Nuttige informatie over de HHG Terneuzen vindt u overzichtelijk terug: Praktische informatie, de Kerkenraad, Diaconie en Kerkvoogdij.

De kerkenraad draagt het gemeenteleven dat buiten de reguliere diensten om plaats vindt, een warm hart toe en wil dit graag bevorderen. Voor zowel jeugd als volwassenen worden activiteiten en samenkomsten georganiseerd. U leest er meer over via de pagina Gemeenteleven.

Actuele zaken, nieuws en wetenswaardigheden vindt u in de Agenda en op de Nieuwspagina's.

Covid-19

Zolang het besmettingsbedreiging met het coronvirus Covid-19 bestaat doet de HHG Terneuzen er alles aan om de kans op verspreiding met dit virus zo goed als mogelijk te beperken. Het is dan ook van het grootste belang dat het protocol dat speciaal hiervoor is opgesteld, opgevolgd wordt. Dit protocol vindt u op onze nieuwspagina over Covid-19. Wanneer de besmettingsdreiging wijzigt, zal het protocol, waar nodig, steeds aangepast worden.

Meest recente UPDATE coronaprotocol > 04/12/2021

Gastopvang voor kinderen en jongeren

U bent vast en zeker bekend met het concept 'gastopvang'. Het gaat hierbij om jongeren met wie het in het eigen gezin niet zo goed gaat. Zij verblijven dan tijdelijk in een ander gezin. Een andere vorm van zorg is 'pleegzorg'. Deze zorg is minder bekend en daarom brengen we gastopvang en pleegzorg graag onder uw aandacht via het nieuwsartikel Gastopvang.

Vragen?

Hebt u een vraag, wilt u iets meedelen of een verzoek indienen? Neem contact met ons op. Uw vraag of opmerking wordt door de scriba in behandeling genomen en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie op uw bericht.

  • © hersteld hervormde kerk 2022