Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

De kerkvoogdij heeft de zorg voor het financieel en materieel welzijn van de gemeente, voor zover deze niet van diaconale aard is. Volgens de Kerkorde vallen hier veel verschillende taken onder. Denk hierbij aan:

  • Kerkelijke gebouwen en het gebruik daarvan
  • Kosten pastoraal werker
  • Ledenadministratie
  • Financiële administratie
  • Geldwerving (collecten, vrijwillige bijdragen, acties, enz.)
  • Kosten die in relatie staan tot de erediensten

Voorzitter
     Dhr.  A.G. Vlaander

Secretaris
     Dhr. J.C. Kolijn

Penningmeester
     Dhr. J. Verhelst

IBAN-nummer

Het IBAN-nummer van de kerkvoogdij is  NL24RABO0353493813 ten name van Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen. Via dit IBAN-nummer kunt u uw gift voor de kerkvoogdij overmaken. Hebt u een specifieke bestemming voor uw gift, vermeld dit dan bij de omschrijving. Uw gift wordt van harte aanbevolen en zeer gewaardeerd.

ANBI

De Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen heeft een ANBI-status. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instellingen. Deze zogenaamde ANBI's kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij bijvoorbeeld schenken en erven. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.

Meer over ANBI-gegevens Kerkvoogdij

 

Contact

Hebt u een vraag voor de kerkvoogdij, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen per e-mail:

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024