Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

De kerkvoogdij heeft de zorg voor het financieel en materieel welzijn van de gemeente, voor zover deze niet van diaconale aard is. Volgens de Kerkorde vallen hier veel verschillende taken onder. Denk hierbij aan:

  • Kerkelijke gebouwen en het gebruik daarvan;
  • Kosten pastoraal werker
  • Ledenadministratie
  • Financiële administratie
  • Geldwerving (collecten, vrijwillige bijdragen, acties, enz.)
  • Kosten die in relatie staan tot de erediensten

Voorzitter en penningmeester
     A.G. Vlaander

Secretaris
     Dhr. J.C. Kolijn

Kerkvoogd
     Dhr. J. Verhelst

Commissie van Advies

Door het breed moderamen van de classis Zuid-West is er een Commissie van Advies in het leven geroepen, die bestaat uit ambtsdragers en kerkvoogden uit verschillende gemeenten van de classis. Deze Commissie van Advies staat de kerkenraad en de kerkvoogdij met raad en daad terzijde.

De kerkvoogden die deel uitmaken van de Commissie van Advies zijn de volgende personen:

Kerkvoogd
      Dhr. T. Biemond (HHG Sirjansland)
      Dhr. L. van Zweden (HHG Kruiningen)

IBAN-nummer

Het IBAN-nummer van de kerkvoogdij is NL24RABO0353493813 ten name van Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen. Via dit IBAN-nummer kunt u uw gift voor de kerkvoogdij overmaken. Hebt u een specifieke bestemming voor uw gift, vermeld dit dan bij de omschrijving. Uw gift wordt van harte aanbevolen en zeer gewaardeerd.

ANBI

De Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen heeft een ANBI-status. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instellingen. Deze zogenaamde ANBI's kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij bijvoorbeeld schenken en erven. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.

Meer over ANBI-gegevens Kerkvoogdij

Contact

Hebt u een vraag voor de kerkvoogdij, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen per e-mail:

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023