Meer over Kerkenraad

Diaconie

Een belangrijke taak binnen de Christelijke gemeente is de taak van het diaconaat. In Handelingen 6 lezen we over de verkiezing van de eerste diakenen. Ook nu nog heeft de diaconie tot taak om bij te staan in armoede en nood binnen én buiten onze gemeente. De diaconie heeft hierin een voorbeeldfunctie en zal de naaste ondersteunen op zowel financieel als praktisch gebied.

De diaconie ondersteunt bij:

  • Directe financiële nood in eigen gemeente;
  • Bij zendings- en evangelisatiewerk;
  • Ondersteuning van stichtingen en goede doelen.

De financiële middelen krijgt de diaconie uit collecten tijdens kerkdiensten en giften.

IBAN-nummer

Het IBAN-nummer van de diaconie is NL46RABO0354057472 ten name van  Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen. Via dit IBAN-nummer kunt u uw gift voor de diaconie overmaken. Hebt u een specifieke bestemming voor uw gift, vermeld dit dan bij de omschrijving. Uw gift wordt van harte aanbevolen en zeer gewaardeerd.

Hulpvraag diaconie

Voor vragen over diaconie of daaraan gerelateerde zaken is uw diaken beschikbaar. Ook wanneer u een beroep wilt doen op de diaconie voor financiële of praktische ondersteuning, kunt u een verzoek indienen. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en zal onderzocht worden. 

ANBI

De Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen heeft een ANBI-status. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instellingen. Deze zogenaamde ANBI's kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij bijvoorbeeld schenken en erven. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.

Meer over ANBI-gegevens Diaconie

 

Contact

Hebt u een vraag aan uw diaken, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen per e-mail:

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024