Meer over Gemeente

Vertrouwenspersoon (IVP)

De kerk hoort voor iedereen een veilige plaats te zijn. En gelukkig ervaren de meeste mensen dit ook zo. Toch is die veiligheid binnen een gemeente niet altijd vanzelfsprekend. Helaas komt het ook voor dat er in de kerk, binnen kerkelijke relaties, ongewenst, grensoverschrijdend gedrag wordt ervaren. Het kan zijn dat je hier zelf mee te maken hebt, of bij anderen ongewenst gedrag (misbruik) ziet gebeuren. Macht en onmacht spelen een grote rol bij (seksueel) misbruik en/of ongewenst, grensoverschrijdend gedrag. Heb jij hiermee te maken? Praat erover! Wil je hierover in gesprek gaan, weet dan dan wij een Interne VertrouwensPersoon (IVP) hebben aangesteld die naar jouw verhaal wil luisteren.

Wat is ongewenst gedrag

Dit kan heel subtiel zijn, zoals opmerkingen die over de grens gaan, suggestieve gebaren, een nadrukkelijke aanraking zoals bijvoorbeeld een hand op je schouder. Maar ook pesten, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, enz...

Wat is een vertrouwenspersoon

Wanneer je ervaringen hebt met ongewenst gedrag (misbruik) binnen de kerk, dan is het belangrijk dat je weet dat er een vertrouwenspersoon beschikbaar is voor je. Deze persoon is iemand waarmee je in vertrouwen kunt praten over wat je ervaring is geweest met ongewenst gedrag. Misschien zie je signalen waarover jij je serieus zorgen maakt en die je graag wilt delen. Bij een vertrouwenspersoon kun je altijd terecht. De vertrouwenspersoon is neutraal en zal in eerste instantie een luisterend oor bieden. Wanneer je behoefte hebt aan hulp en ondersteuning zal de vetrouwenspersoon je bijstaan bij de melding of bij het indienen van een klacht.

IVP is er voor iedereen

Voor elk gemeentelid is de vertrouwenspersoon het aanspreekpunt wanneer er sprake is van ongewenst, grensoverschrijdend gedrag (misbruik). Iedereen kan te maken krijgen met situaties van ongewenst gedrag zoals (seksueel) misbruik, ongewenste intimiteiten, grensoverschrijdend gedrag, enz… Als je weet dat je terecht kunt bij een vertrouwenspersoon dan geeft je dat ruimte. Blijf er niet mee zitten. Neem contact op met de vertrouwenspersoon en praat erover! De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en is neutraal. Misschien is alleen een vertrouwelijk gesprek voldoende, maar soms is het goed om hulp te zoeken of andere stappen te ondernemen. Ook daarin kan de IVP adviseren en ondersteunen.

Geheimhoudingsplicht

Heb je te maken met ongewenst gedrag, dan wil je zeker weten dat je veilig je verhaal kunt vertellen. Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wat jij vertelt veilig is. Zonder overleg of toestemming zal de vertrouwenspersoon nooit verdere stappen ondernemen of de informatie die je gegeven hebt, verstrekken aan derden. Ook worden er nooit inhoudelijke mededelingen gedaan aan de kerkenraad of andere instanties.

Meldpunt Misbruik

De Hersteld Hervormde Kerk is aangesloten bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties. Dit meldpunt biedt ook ondersteuning aan de Interne VertrouwensPersoon in onze gemeente. De kerk én de gemeente moeten een veilige plek zijn en met deze samenwerking kunnen we samen zorgdragen voor een veilige kerk. 

Speciaal voor jongeren

De Interne VertrouwensPersoon is er ook voor jou als jongere! Heb je te maken met ongewenst gedrag, of zie je het bij anderen gebeuren? Ook voor jou geldt: blijf er niet mee zitten! Praat erover! Wees niet bang. Jouw verhaal is veilig bij onze vertrouwenspersoon. Het lucht op als je ongewenste ervaringen kunt delen met iemand die je kan vertrouwen. Vind je het toch moeilijk of durf je geen contact te leggen met onze vertrouwenspersoon, dan is het altijd mogelijk om je verhaal anoniem te delen. Je kan hiervoor terecht bij Stichting Chris en Voorkom. Je hoeft je naam niet te zeggen. Niemand weet dan wie je bent. Laat hen met je meedenken maar blijf er vooral niet alleen mee zitten.

Preventie

Alle activiteiten en contacten binnen de kerk dienen veilig plaats te kunnen vinden. Zo zijn er gedragscodes en omgangsafspraken voor iedereen die een taak heeft in de gemeente.

IVP Willie Klaassen

De kerkenraad heeft  Willie Klaassen aangesteld als Interne VertrouwensPersoon (IVP). Heeft u/heb jij vragen? Schroom niet om rechtstreeks contact met haar op te nemen.

Contact

Hebt u/heb jij behoefte aan een vertrouwelijk gesprek met de interne vertrouwenspersoon, neem dan rechtstreeks per e-mail contact op:

  • © hersteld hervormde kerk 2024