Meer over Gemeente

Kerkenraad

Het bestuur van de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen wordt gevormd door de kerkenraad. De kerkenraad wordt gekozen uit mannelijke belijdende leden van de gemeente. Een ouderling of diaken kan maximaal twaalf jaar aansluitend kerkenraadslid zijn.

De kerkenraad bestaat uit een consulent, ouderlingen en diakenen.

Consulent
     Ds. G. Kater

Ouderling
     Vacant *

Scriba
     Dhr. D. Vlaander (waarnemend scriba)

Diaken
     Dhr. D. Vlaander

* Zolang het ambt van ouderling vacant is, zal bij toerbeurt, een ouderling uit de classis aanwezig zijn bij de te houden diensten.

Commissie van Advies

Door het breed moderamen van de classis Zuid-West is er een Commissie van Advies in het leven geroepen, die bestaat uit ambtsdragers en kerkvoogden uit verschillende gemeenten van de classis. Deze Commissie van Advies staat de kerkenraad en de kerkvoogdij met raad en daad terzijde. De ambtsdragers die deel uitmaken van de Commissie zijn door het breed moderamen van de classis Zuid-West toegevoegd aan de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen, aangezien deze getalsmatig niet voldoet aan het minimum aantal ambtsdragers wat de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk voorschrijft. Zij hebben daarmee de kerkordelijke bevoegdheid ontvangen om als kerkenraadslid van de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen te functioneren.

De ambtsdragers die deel uitmaken van de Commissie van Advies zijn de volgende personen:

Ouderling
      Dhr. A. Louwerse (HHG Arnemuiden)
      Dhr. P. den Ouden (HHG Sint Annaland)

Diaken
      Dhr. H. Kievit (HHG Arnemuiden)

Contact

Hebt u een vraag aan de consulent of kerkenraad, neem dan contact op.

  • © hersteld hervormde kerk 2022