Meer over Nieuws

Nieuws

 • Gastopvang

  Gastopvang: Een veilige haven voor kinderen en jongeren waarvoor tijdelijke afstand van de thuissituatie noodzakelijk is.

  lees meer
 • Pastorale zorg

  Pastorale zorg is altijd beschikbaar wanneer u daar behoeft aan heeft. Omstandigheden in uw leven kunnen vragen om extra...

  lees meer
 • Covidprotocol

  Protocol in verband met bestrijding van het corona-virus (Covid-19) zodat de samenkomsten veilig plaats kunnen vinden.

  lees meer
 • Bibliotheek

  Lezen is ontdekken! Geniet van een bibliotheek vol met met  verantwoorde boeken voor jong en oud. Romans, jeugdboeken,...

  lees meer
 • HHK Zending

  Sinds Filippus'oproep 'Kom en zie!' is deze oproep, door de eeuwen heen, verspreid over landen en volken. En nog...

  lees meer
 • Commissie Israël

  Verbondenheid met het Joodse volk en Israël. De Commissie Israël wil zichtbaar en hoorbaar aanwezig zijn voor en...

  lees meer
 • HHK Evangelisatie

  Evangelisatie in navolging van Markus 16:15 "En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie...

  lees meer
 • Bid- en dankdag

  Naar goed gebruik, vieren we net als veel protestante gemeenten in het voorjaar Biddag en in het najaar Dankdag voor Gewas en...

  lees meer
 • © hersteld hervormde kerk 2022