Meer over Gemeenteleven

Gemeenteleven

Naast het verkondigen van Gods Woord op zondagen en tijdens de Christelijke feest- en gedenkdagen, bieden wij als Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen ook de mogelijkheid om buiten de reguliere diensten om, samen te komen. Ook bij deze samenkomsten staat Gods Woord en de Bijbel centraal. Daarnaast is een belangrijk aspect van deze samenkomsten de onderlinge ontmoeting. Leden en meelevenden  ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging via e-mail, via het kerkblad Kerkvenster of via medelingen, voorafgaand aan de zondagsdiensten.

Alle samenkomsten die vanuit de HHG Terneuzen georganiseerd worden, vallen en functioneren onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

De kerkenraad wil het verenigingsleven en samenkomsten buiten de reguliere diensen om, graag bevorderen. Zowel jong als oud(ere) worden dan ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten en samenkomsten bij te wonen.

Op onderstaande pagina's leggen we in het kort uit op welke wijze de kerkenraad van de HHG Terneuzen het gemeenteleven actief houdt: 
     Catechese
     Bijbelkring
     Vrouwenvereniging "Kleine kracht"

Voor communicatie over het gemeenteleven wordt gebruik gemaakt van:
     Kerkblad "Kerkvenster"
     Website HHG Terneuzen

    

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024