ANBI Gegevens Kerkvoogdij 2023

Sinds 1 januari 2018 bestaat er een regeling voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De voordelen van de ANBI-status zijn dat giftenvoor de gevers aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Een instelling die de ANBI-status heeft hoeft over ontvangen giften en legaten geen schenk- of erfbelasting te betalen.

De Hersteld Hervormde Gemeente (HHG) Terneuzen beschikt over een ANBI-status. Om een ANBI-status te krijgen en te behouden moet voldaan worden aan bepaalde voorwaarden.  Welke dat zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst.

Financiële verantwoording

Instellingen met een ANBI-status zijn verplicht om ANBI-gegevens te publiceren op haar website en financiële verantwoording te publiceren. Dit heeft tot doel het vertrouwen te bevorderen. Een gift aan de kerkvoogdij van de Hersteld Hermvormde Gemeente Terneuzen is aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. 

De gegevens van de Kerkvoogdij over 2023 kunt u inzien door te klikken op het ANBI-logo:

Beleidsplan

Naast het publiceren van de financiële verantwoording is ook het publiceren van een beleidsplan een voorwaarde voor de ANBI-status. Om hieraan te voldoen wordt door zowel de diaconie als de kerkvoogdij van de HHG Terneuzen gebruik gemaakt van de "Samenvatting beleid kerkorde vanwege ANBI-status" van de landelijke kerk.

IBAN-nummer

Wilt u de kerkvoogdij financieel steunen, dan kunt u uw gift overmaken op IBAN-nummer  NL24RABO0353493813 ten name van Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen.  Uw gift wordt zeer gewaardeerd.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024