Meer over Gemeente

Koster & Organist

De koster heeft tot taak om de erediensten goed en geordend te laten verlopen. Daarnaast is de koster aanwezig bij kerkelijke activiteiten die in de kerkzaal plaatsvinden en zorgt ervoor dat deze ordelijk kunnen verlopen. De koster is gastvrij en ontvangt gasten die de erediensten of kerkelijke activiteiten bezoeken.

Koster
     Dhr. P van de Wege
     06 365 94 419

Een andere belangrijke taak binnen de eredienst ligt bij de organist. De samenzang is een wezenlijk onderdeel van de eredienst en het is de taak van de organist om op passende wijze de gemeente te begeleiden in de samenzang.

Organisten
     Ab Klaassen
     Peter Simons
     Merijn Verhelst

Contact

Hebt u een vraag of opmerking voor de koster of organist, dan kunt u uw vraag stellen via het contactformulier.

  • © hersteld hervormde kerk 2024