Meer over Gemeente

Praktische informatie

Bezoekadres

Het bezoekadres van de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen is

Kerkgebouw De Levensbron
Sloelaan 40
4535 EG Terneuzen

Klik op de kaart om Google Maps te openen

Postadres

Het postadres van de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen is

Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen
T.a.v. scriba, dhr. A.G. Vlaander
Doorndijk 8
4571 SP Axel

Voor de overige contactinformatie verwijzen wij u graag naar onze contactpagina.

Kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag vinden plaats om 13:00 uur en 17:30 uur. Een enkele keer wijkt de aanvangstijd af. De actuele aanvangstijd vindt u altijd bij de diensten terug.

Bijbelvertaling

Tijdens de erediensten wordt gebruik gemaakt van en gelezen uit de Statenvertaling. De digitale versie hiervan vindt u via deze link. Dit is de vertaling volgens de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting) en volledig gecontroleerd aan de hand van de uitgave van 1657 waarin de drukfouten uit de eerste uitgave van 1637 hersteld zijn. In de Statenvertaling kan online gezocht worden in de tekst of in de kanttekeningen.

Tijdens de diensten wordt gezongen uit de Psalmen naar de berijming van 1773 en de daaraan toegevoegde 12 gezangen.

Leerboeken

Tijdens (leer)diensten wordt gebruik gemaakt van en onderwijs gegeven uit uit de Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en/of de Dordtse leerregels.

Zitplaatsen

Op enkele gereserveerde zitplaatsen na zijn de zitplaatsen vrij.

Collecten

Er zijn drie collectes en de doelen worden bij de mededelingen steeds aangekondigd. Tijdens de dienst is er een diaconale collecte en één voor de kerkvoogdij. Na de dienst is er een extra collecte. De bestemming hiervoor is wisselend: een specifiek doel voor kerkvoogdij of diaconie.

IBAN-nummers

De HHG Terneuzen beschikt over twee IBAN-nummers. Via deze IBAN-nummers kunt u uw gift voor kerkvoogdij en/of diaconie overmaken. Hebt u een specifieke bestemming voor uw gift, vermeld dit dan bij de omschrijving. Uw gift wordt van harte aanbevolen en zeer gewaardeerd.

  • Kerkvoogdij: NL24RABO0353493813 ten name van Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen
  • Diaconie: NL46RABO0354057472 ten name van Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen

ANBI

De Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen heeft een ANBI-status. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instellingen. Deze zogenaamde ANBI's kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij bijvoorbeeld schenken en erven. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.

Meer over ANBI-gegevens Kerkvoogdij
Meer over ANBI-gegevens Diaconie

  • © hersteld hervormde kerk 2024