Meer over Nieuws

Gastopvang

Gastopvang: Een veilige haven voor kinderen en jongeren waarvoor tijdelijke afstand van de thuissituatie noodzakelijk is.

Gastopvang voor kinderen en jongeren

U bent vast en zeker bekend met het concept 'gastopvang'. Het gaat hierbij om jongeren met wie het in het eigen gezin niet zo goed gaat. Zij verblijven dan tijdelijk in een ander gezin. Een andere vorm van zorg is 'pleegzorg'. Deze zorg is minder bekend en we brengen dat via dit artikel graag onder uw aandacht.

Het verschil tussen beide opvangvormen is de tijdsduur. We spreken over gastopvang wanner een kind of jongere voor een periode van 6 weken tot en met 3 maanden in een gastgezin opgevangen wordt. We spreken over pleegzorg wanneer de opvang voor langer dan 3 maanden noodzakelijk is.

Soms is het nodig dat een kind of jongere voor kortere of langere tijd afstand neemt van de thuissituatie. Dit kan door tijdelijk ergens anders te verblijven. Een reden kan zijn dat het thuis niet lekker loopt en het kind een time-out nodig heeft. Ook komt het voor dat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke overbrugging naar andere jeugdhulp nodig is. Er kunnen zich echter nog veel meer omstandigheden voordoen die een reden zijn om gastopvang aan te vragen.

De Generale Diaconale Commissie (GDC) heeft in samenwerking met stichting De Vluchtheuvel gastopvang opgezet. Verblijf in gastopvang houdt in dat een kind of jongere tijdelijk in een gastgezin verblijft.

Gastopvang in het kort

  • Gastopvang is bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar;
  • De betrokken jeugd- of gezinshulpverlener ondersteunt de aanvraag tot gastopvang;
  • Kortdurend verblijf (6 weken tot max. 3 maanden);
  • Weekend- en vakantieopvang (wanneer de problematiek dusdanig is dat begeleiding noodzakelijk is en opvang niet mogelijk is binnen het eigen netwerk);
  • De problematiek van uw kind moet passen binnen een gewoon gezin.

Gastgezin worden

Een 'gastgezin' is een ‘gewoon’ gezin dat openstaat voor tijdelijke opvang van kinderen en jongeren. Behalve een stabiele echtpaarrelatie, een veilig opvoedklimaat en een eigen slaapkamer voor de gast, hoeft er niet aan speciale (opleidings)eisen te worden voldaan.
Gastgezinnen die ingeschreven zijn bij De Vluchtheuvel zijn gezinnen met een reformatorische identiteit. De gastopvang duurt minimaal zes weken. Met toestemming van alle betrokkenen is verlenging mogelijk tot een periode van twaalf weken. In sommige gevallen wordt gekozen voor weekend- of vakantieopvang. Als de noodzaak bestaat voor verdere verlenging of intensivering van de gastopvang, kan in overleg worden doorverwezen naar pleegzorg. De Vluchtheuvel werkt doorgaans samen met SGJ Pleegzorg.

Vragen over gastgezin/gastopvang?

Heeft u vragen, wilt u meer weten over gastopvang of wilt u gastgezin worden? Neem dan zeker contact op met het kerkelijk bureau via e-mail: diaconaat@hhk.nl of telefonisch via: 0318 505 541.

Meer informatie is ook te vinden op de website van de Hersteld Hervormde Kerk over Gastopvang.

Verder verwijzen wij u graag naar de website van De Vluchtheuvel. U kunt ook direct contact leggen met De Vluchtheuvel via e-mail: info@stichtingdevluchtheuvel of telefonisch via 0113 213 098.

Bron foto: HHK Diaconaat
  • © hersteld hervormde kerk 2024