Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

Het bestuur van de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen wordt gevormd door de kerkenraad. De kerkenraad wordt gekozen uit mannelijke belijdende leden van de gemeente. Een ouderling of diaken kan maximaal twaalf jaar aansluitend kerkenraadslid zijn.

De kerkenraad bestaat uit een consulent, ouderlingen en diakenen.

Consulent
     Ds. G. Kater

Ouderling
     Dhr. A.G. Vlaander

Scriba
     Dhr. A.G. Vlaander

Diaken
     Dhr. A.I. Verhelst

Commissie van Advies

Door het breed moderamen van de classis Zuid-West is er een Commissie van Advies in het leven geroepen, die bestaat uit ambtsdragers uit de gemeente van Arnemuiden. Deze Commissie van Advies staat de kerkenraad met raad en daad terzijde. De ambtsdragers die deel uitmaken van de Commissie zijn door het breed moderamen van de classis Zuid-West toegevoegd aan de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen, aangezien deze getalsmatig niet voldoet aan het minimum aantal ambtsdragers wat de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk voorschrijft. Zij hebben daarmee de kerkordelijke bevoegdheid ontvangen om als kerkenraadslid van de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen te functioneren.

De ambtsdragers die deel uitmaken van de Commissie van Advies zijn de volgende personen:

Ouderling
      Dhr. A. Louwerse (HHG Arnemuiden)

Diaken
      Dhr. H. Kievit (HHG Arnemuiden)

Contact

Hebt u een vraag aan de consulent of kerkenraad, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen per e-mail:

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024