Meer over Agenda

Eerste Adventzondag

Eerste Adventzondag waarin we uitzien naar de geboorte en (weder)komst van Christus.

03 dec2023

Advent is de periode van voorbereiding op het Kerstfeest. Het begint vier zondagen voor Eerste Kerstdag en de adventsperiode eindigt op Kerstavond.

Het woord 'advent' komt van het Latijnse 'adventus', wat 'komst' betekent. Er wordt toegeleeft naar de Kerst, naar de geboorte (de komst) van Christus.

"ZIE, Ik zend Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; zie, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen."

Maleachi 3 : 1
 

Met advent begint ook het nieuwe Kerkelijk, of Liturgisch jaar. Dit loopt niet gelijk met het kalenderjaar. Het Kerkelijk jaar begint op de eerste adventszondag en loopt door tot de periode van Pinksteren. In het Kerkelijk jaar blijft de periode van Pinksteren tot aan Kerst ongenoemd.

  • © hersteld hervormde kerk 2023