Meer over Agenda

Oudjaar

31 december, de laatste dag van het jaar: Oudjaar

31 dec2020

De laatste dag van het jaar is een dag waarbij stil gestaan wordt bij het verglijden van tijd. We zien het om ons heen moderne media met terugblikken op hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar.

Oudjaar, een dag bij uitstek om stil te staan bij het voorbijgaan van tijd, nietigheid van de mens en de trouw van God. Psalm 90 onderstreept heel duidelijk dat het leven eindig is en ons bestaan op aarde van korte duur, niet voor niets Oudejaarspsalm genoemd.

"Gij zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht. "

"Keert weder, gij mensenkinderen. Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake."

"Want al onze dagen gaan heen door Uw verbolgenheid; wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaar; of zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaar; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen."

Psalm 90