Meer over Agenda

Pinksteren

Uitstorting Heilige Geest

23 mei2021

Met Pinksteren herdenken wij dat de Heilige Geest met zichtbare tekenen over de apostelen werd uitgestort. Pinksteren is de laatste dag van de Paastijd en valt 50 dagen nadat we de opstanding van Jezus herdacht hebben (Pasen). De benaming Pinksteren is afgeleid van Griekse pentecostè, dat 50 betekent.

De eerste keer viel Pinksteren samen met het Joodse Sjavoet (Wekenfeest). Met Sjavoet wordt door het Joodse volk de tarweoogst gevierd en dat Mozes de wet kreeg. Dit valt precies zeven weken na Pesach. Zeven is een belangrijk getal in het Jodendom en staat voor perfectie. 

In Handelingen 2 is het hele Pinksterevangelie te lezen.

"En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken."

Handelingen 2 : 2-3