Meer over Diensten

Preken & Liturgieën

Vanaf deze pagina kunt u per jaar de beschikbare preken en liturgieën opvragen. Klik op het gewenste jaar om deze op te vragen.

Live luisteren

Het is op dit moment (nog) niet mogelijk om live luisteren beschikbaar te stellen. 
 

Diensten terugluisteren

 1. Hoe lang duurt het voordat ik een dienst terug kan luisteren?
  Wij streven er naar om binnen twee werkdagen online beschikbaar te stellen.
   
 2. Ik vind een dienst niet terug in het overzicht. Is het mogelijk om deze alsnog op te vragen?
  Het is niet mogelijk om een dienst op te vragen die niet in de lijst voorkomt.
   
 3. Waarom ontbreken er diensten in het overzicht?
  Dit is afhankelijk van diverse factoren. Wij doen er alles aan om elke dienst online beschikbaar te stellen zodat u op een later moment terug kunt luisteren.
  Ziet u  in het online archief de melding:
  a.   "Nog niet beschikbaar" dan verwachten wij de dienst nog online te kunnen publiceren.
  b.   "Niet beschikbaar" dan is deze dienst tot onze spijt definitief niet beschikbaar.

   
 4. Hoe lang blijven de diensten online beschikbaar?
  Hiervoor is geen termijn gesteld.
   
 5. Er wordt gevraagd om een bijdrage in de kosten. Waarom zijn er kosten verbonden aan het online beschikbaar maken van diensten?
  De kosten hebben te maken met auteursrecht. Voor het online beschikbaar stellen is een Streaming Licentie verplicht. Met de Streaming Licentie zijn alle vormen van muziek streamen tijdens de uitzending toegestaan. Meer over auteursrecht
   

Privacy

 1. Hoe zit het met privacy?
  Uw naam wordt niet genoemd in de dienst zonder dat u hiervan op de hoogte bent gesteld of zonder dat u voorbede hebt gevraagd. Zie de privacyverklaring. Wanneer uw naam tijdens een dienst genoemd wordt, zal deze ook op de opname te horen zijn.
   
 2. Ik heb achteraf toch bezwaar dat mijn naam via terugluisteren hoorbaar is in een dienst die online beschikbaar is. Wat kan ik doen?
  Neem zo snel als mogelijk contact op met de kerkenraad en beheerder van de online diensten. In dat geval zorgen wij voor een passende oplossing waarbij uw privacy gewaardborgd is. Bezwaar maken? Klik hier.
   

Liturgie

 1. Hoe ver van te voren wordt de liturgie beschikbaar gesteld?
  Voor het beschikbaar stellen van de liturgie zijn wij afhankelijk van aanleveren door de voorganger. Zodra wij de liturgie ontvangen hebben, wordt deze zo snel als mogelijk online gepubliceerd, maar uiterlijk op de dag voorafgaand aan de geplande dienst(en):
  a.   Bij de betreffende dienst op de pagina Diensten
  b.  Via deze overzichtspagina: kies gewenste jaar.

   
 2. Hoe lang blijft de liturgie beschikbaar? 
  a.   Op de pagina Diensten: tot en met de dag dat de dienst gepland staat
  b.  Via deze overzichtspagina: kies gewenste jaar. Er is geen termijn gesteld.

   

Kosten online luisteren

Wij stellen preken gratis ter beschikkking zodat u in de gelegenheid bent een preek terug te kunnen luisteren.

 

Het online beschikbaar stellen én het mogelijk maken om deze te downloaden, brengt echter kosten met zich mee. Een vrijwillige bijdrage hierin wordt dan ook zeer gewaardeerd.

 

U kunt uw bijdrage overmaken NL24RABO0353493813 onder vermelding "Online luisteren" ten name van Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen.

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw financiële steun.

Zien en Geloven

 • © hersteld hervormde kerk 2024