Meer over Kerkenraad

Ouderling

Elk ambt binnen de kerkenraad heeft zijn eigen taken. Tot het ambt van ouderling behoren de volgende:

  • Het bijeen brengen van de gemeente;
  • Tijdens de diensten aanwezig zijn in het ambt van ouderling;
  • Samen met predikant/consulent medeverantwoordelijk voor verkondiging van het Woord;
  • Samen met predikant/consulent medeverantwoordlijk voor het correcte gebruik van de sacramenten;
  • Erop toezien of binnen de gemeente alles op ordelijke en gepaste wijze toegaat. Dit wordt onder andere getoetst door het afleggen van huisbezoeken en het maken van beleid voor de gemeente.

Scriba
De scriba heeft tot taak om alle secretariële zaken te regelen die te maken hebben met de kerkgang en vergaderingen. Dit komt erop meer dat onder andere correspondentie van en aan de kerkenraad via de scriba verloopt. Daarnaast heeft de scriba een organiserende rol als er stemmingen gehouden worden zoals een stemming rond de verkiezing van een ouderling en/of diaken.

Pastorale ondersteuning | Contact

Hebt u een vraag, verzoek of opmerking voor de ouderling of scriba, hebt u behoefte aan pastorale ondersteuning, wenst u voorbede, zijn er zorgen, blijde of juist verdrietige omstadigheden? Neem dan contact op met uw ouderling.