Meer over Kerkenraad

Ouderling

Elk ambt binnen de kerkenraad heeft zijn eigen taken. Tot het ambt van ouderling behoren de volgende:

  • Het bijeen brengen van de gemeente;
  • Tijdens de diensten aanwezig zijn in het ambt van ouderling;
  • Samen met predikant/consulent medeverantwoordelijk voor verkondiging van het Woord;
  • Samen met predikant/consulent medeverantwoordlijk voor het correcte gebruik van de sacramenten;
  • Erop toezien of binnen de gemeente alles op ordelijke en gepaste wijze toegaat. Dit wordt onder andere getoetst door het afleggen van huisbezoeken en het maken van beleid voor de gemeente.

Scriba
De scriba heeft tot taak om alle secretariële zaken te regelen die te maken hebben met de kerkgang en vergaderingen. Dit komt erop meer dat onder andere correspondentie van en aan de kerkenraad via de scriba verloopt. Daarnaast heeft de scriba een organiserende rol als er stemmingen gehouden worden zoals een stemming rond de verkiezing van een ouderling en/of diaken.

Pastorale ondersteuning

Hebt u behoefte aan pastorale ondersteuning vanuit de kerkenraad of de consulent, wenst u voorbede in blijde of juist verdrietige omstandigheden, zijn er zorgen? Neem dan contact op met uw ouderling. 

Contact

Heeft u behoefte aan direct contact met de consulent of de kerkenraad dan kunt u rechtstreeks contact opnemen per e-mail:

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024