Meer over Nieuws

David Livingstone Christian Academy (DLCA)

De diaconale collecte van D.V. zondag 23 juni is bestemd voor het christelijk voortgezet onderwijs in Malawi.

De stichting Timotheos neemt met ingang van deze maand de leiding van de Malawiaanse voortgezet onderwijsschool ‘David Livingstone Christian Academy’ (DLCA) over.

Om dit te steunen zal de diaconale collecte van D.V. zondag 23 juni bestemd zijn voor het christelijk voortgezet onderwijs in Malawi. Met de opbrengst van deze collecte wordt de David Livingstone Christian Academy (DLCA) in dit land ondersteund. Op deze school ontvangen jongeren christelijke vorming op gereformeerde grondslag en dankzij het onderwijs maken zij meer kans op een baan. De school is speciaal bedoeld voor kwetsbare jongeren in de onderste lagen van de bevolking: wezen, halfwezen en jongeren die in extreme armoede leven.

Ds. C.J.P. van der Bas werkte zes jaar in Malawi en was medeoprichter van de school. Hij vertelt: ‘God opende deuren om een christelijke middelbare school te openen, gebaseerd op de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis.’ De school startte in 2019 en telt op dit moment circa 270 leerlingen. Naast de algemene vakken, zoals wiskunde, Engels en Chichewa (lokale taal), is er veel aandacht voor identiteitsgebonden onderwijs.

Meer informatie

Op de website van Timoteos leest u meer het nemen van de leiding door de stichting Timotheos van de Malawiaanse voortgezet onderwijsschool ‘David Livingstone Christian Academy’.

Via het online fotoalbum worden de activiteiten in beeld gebracht.
Bekijk onlinealbum DLCA

Steunt u DLCA ook?

Geef dan op zondag 23 juni aan de diaconiecollecte. Met uw gift steunt u het christelijk voortgezet onderwijs in Malawi.

U kunt uw gift ook overmaken naar IBAN-nummer NL46RABO0354057472 ten name van  Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen. Vermeld bij de omschrijving "Gift DLCA".

De diaconie beveelt de collecte van D.V. zondag 23 juni van harte in uw milddadigheid aan.

  • © hersteld hervormde kerk 2024