Meer over Nieuws

HHK Zending

07 maart 2021

Sinds Filippus'oproep 'Kom en zie!' is deze oproep, door de eeuwen heen, verspreid over landen en volken. En nog steeds klinkt de oproep "Kom en zie!", in evangelisatie, in zending, in kerken.

Voorjaarszendingcollecte

Kom en zie!
Als je iets bijzonders hebt ontdekt, zul je dat graag aan een ander willen vertellen of laten zien. Je wilt de ander laten delen in jouw verbazing of blijdschap.

Als je ontdekt Wie Jezus Christus is, wil je je verwondering daarover delen, zodat een ander dat ook weet en Hem ook leert kennen. Zo begon het lang geleden, toen de eerste discipelen werden geroepen. Filippus vertelt aan zijn vriend Nathanaël dat hij de Messias heeft gevonden! ‘Kom en zie!’ Kom mee, Nathanaël! Zie wie Hij is! De Messias, die beloofd was!

Sinds Filippus’ oproep ‘Kom en zie!’ is die oproep verspreid; de eeuwen door, de landen door, de volken door. Steeds waren er mensen die tegen anderen zeiden: Kom en zie! Jezus Christus is de Zoon van God, de Zaligmaker!

Ook vandaag de dag wordt diezelfde oproep nog gedaan. In evangelisatie, in zending, in kerken, overal waar het Evangelie klinkt, wordt het gezegd: Kom en zie! Hij is daar! Hij, Die alles anders heeft gemaakt door Zijn dood en opstanding! Hij, Die de zonde van de wereld wegdraagt. Hij, het Lam van God!

Uw steun

Wilt u de verspreiding van die blijde boodschap ook ondersteunen? Geef dan een bijdrage aan de voorjaarszendingscollecte. De opbrengst van de extra collecte op zondag 07 maart 2021 is hiervoor bestemd en zal ten goede komen aan het zendingswerk in Suriname en Malawi. Meer informatie over de werkzaamheden van de ZHHK op beide zendingsvelden vindt u op  de website van Zending Hersteld Hervormde Kerk.

Daarnaast kun u het zendingswerk voor deze projecten ook steunen door uw gift over te maken  op IBAN: NL61 RABO 0113 2182 30, t.n.v. Zending Hersteld Hervormde Kerk te Veenendaal of door uw gift online te doneren.

De Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen beveelt deze collecte/uw gift van harte aan, zodat het evangelisatiewerk voorgang mag blijven vinden en dankt u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage!

Bron foto: HHK Zending