Meer over Nieuws

HHK Zending

Sinds Filippus'oproep 'Kom en zie!' is deze oproep, door de eeuwen heen, verspreid over landen en volken. En nog steeds klinkt de oproep "Kom en zie!", in evangelisatie, in zending, in kerken.

Pinksterzendingscollecte 2021

Kom en zie!
Als je iets bijzonders hebt ontdekt, zul je dat graag aan een ander willen vertellen of laten zien. Je wilt de ander laten delen in jouw verbazing of blijdschap.

Als je ontdekt Wie Jezus Christus is, wil je je verwondering daarover delen, zodat een ander dat ook weet en Hem ook leert kennen. Zo begon het lang geleden, toen de eerste discipelen werden geroepen. Filippus vertelt aan zijn vriend Nathanaël dat hij de Messias heeft gevonden! ‘Kom en zie!’ Kom mee, Nathanaël! Zie wie Hij is! De Messias, die beloofd was!

Sinds Filippus’ oproep ‘Kom en zie!’ is die oproep verspreid; de eeuwen door, de landen door, de volken door. Steeds waren er mensen die tegen anderen zeiden: Kom en zie! Jezus Christus is de Zoon van God, de Zaligmaker!

Ook vandaag de dag wordt diezelfde oproep nog gedaan. In evangelisatie, in zending, in kerken, overal waar het Evangelie klinkt, wordt het gezegd: Kom en zie! Hij is daar! Hij, Die alles anders heeft gemaakt door Zijn dood en opstanding! Hij, Die de zonde van de wereld wegdraagt. Hij, het Lam van God!

Het afgelopen jaar...

Het afgelopen jaar is in vele opzichten een bijzonder jaar geweest. Ook het zendingswerk moest vaak anders ingericht worden. Misschien vraagt u zich wel af hoe het zendingswerk voortgang kan vinden en of er vrucht is? De uitbreiding van Gods Koninkrijk is gelukkig niet afhankelijk van menselijke inspanningen. Dat heeft dit afgelopen jaar ook laten zien. God bouwt Zelf Zijn Koninkrijk, ondanks mensen en door een pandemie heen.

In Malawi mocht de Bijbelverklaring van Matthew Henry verder vertaald worden, werden bij verschillende Bijbelboeken eenvoudige verklaring geschreven en voor diverse andere werkzaamheden was meer tijd dan vooraf was voorzien. In Suriname mocht, zij het van een afstand en op een andere manier, het contact met de gemeente doorgaan.  Juist Pinksteren schildert een prachtig perspectief: "Komt, gij dorstigen, hier drinken, uit die milde heilfontein! Laat uw ziel in 't stof niet zinken, maar in haar gereinigd zijn. Laat  u door haar golven dragen, tot waar liefde nooit verkoelt. Waar de kust der aardse dagen, door Gods vreugde wordt omspoeld".  Laat er voortdurende bede zijn om die genade. Dat het uit Gods hemel mag stormen, in Malawi, in Suriname, in Nederland, overal.

Uw steun

Wilt u het werk in Suriname en Malawi ook ondersteunen? Geef dan op zondag 23 mei en/of maandag 24 mei uw bijdrage aan de Pinksterzendingscollecte. Meer informatie over de werkzaamheden van de ZHHK op beide zendingsvelden vindt u op  de website van Zending Hersteld Hervormde Kerk.

Daarnaast kun u het zendingswerk voor deze projecten ook steunen door uw gift over te maken  op IBAN: NL61 RABO 0113 2182 30, t.n.v. Zending Hersteld Hervormde Kerk te Veenendaal of door uw gift online te doneren.

De Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen beveelt deze collecte/uw gift van harte aan, zodat het evangelisatiewerk voorgang mag blijven vinden en dankt u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage!

Bron foto: HHK Zending