Meer over Nieuws

Zendingswerk HHK

Sinds Filippus'oproep 'Kom en zie!' is deze oproep, door de eeuwen heen, verspreid over landen en volken. En nog steeds klinkt de oproep "Kom en zie!", in evangelisatie, in zending, in kerken.

Pinksterzendingscollecte

Kom en zie!
Als je iets bijzonders hebt ontdekt, zul je dat graag aan een ander willen vertellen of laten zien. Je wilt de ander laten delen in jouw verbazing of blijdschap.

Als je ontdekt Wie Jezus Christus is, wil je je verwondering daarover delen, zodat een ander dat ook weet en Hem ook leert kennen. Zo begon het lang geleden, toen de eerste discipelen werden geroepen. Filippus vertelt aan zijn vriend Nathanaël dat hij de Messias heeft gevonden! ‘Kom en zie!’ Kom mee, Nathanaël! Zie wie Hij is! De Messias, die beloofd was!

Sinds Filippus’ oproep ‘Kom en zie!’ is die oproep verspreid; de eeuwen door, de landen door, de volken door. Steeds waren er mensen die tegen anderen zeiden: Kom en zie! Jezus Christus is de Zoon van God, de Zaligmaker!

Ook vandaag de dag wordt diezelfde oproep nog gedaan. In evangelisatie, in zending, in kerken, overal waar het Evangelie klinkt, wordt het gezegd: Kom en zie! Hij is daar! Hij, Die alles anders heeft gemaakt door Zijn dood en opstanding! Hij, Die de zonde van de wereld wegdraagt. Hij, het Lam van God!

Over het zendingswerk

Het zendingswerk van de HHK is nog beperkt. Het is een jonge organisatie en actief in Malawi en Suriname. In Malawi wordt samengewerkt met de Reformed Presbyterian Church (RPC) of Malawi. Hier is één zendeling werkzaam.

In Suriname wordt gewerkt in Klein en Groot Powakka. Hier is het werk gericht op gemeenteopbouw. In Paramaribo wordt samengewerkt met EST (Evangelical School of Theology). In Suriname zijn een zendingspredikant en een kinderwerkster actief. 

Ook in ons eigen land is de ZHHK actief. Er vinden diverse werkzaamheden plaats om jongeren en ouderen te betrekken bij het zendingswerk. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om begeleiding en ondersteuning van kerkleden die betrokken zijn bij zendingswerk dat onder verantwoordelijkheid valt van een andere organisatie dan ZHHK. 

Meer informatie over de zendingsvelden vindt u op de website van de HHK Zending: Malawi en Suriname.

Uw steun

Wilt u het zendingswerk van ZHHK in het algemeen of specifiek in Suriname en Malawi ondersteunen? Geef dan tijdens de jaarlijkse Pinksterzendingscollecte. Meer informatie over de werkzaamheden van de ZHHK op deze zendingsvelden vindt u op  de website van Zending Hersteld Hervormde Kerk.

U kunt het hele jaar door het zendingswerk en -projecten steunen door uw gift over te maken  op IBAN: NL61 RABO 0113 2182 30, t.n.v. Zending Hersteld Hervormde Kerk te Veenendaal of door uw gift online te doneren.

De Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen beveelt deze collecte/uw gift van harte aan, zodat het evangelisatiewerk voorgang mag blijven vinden en dankt u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage!

Bron foto: HHK Zending
  • © hersteld hervormde kerk 2024