Meer over Nieuws

Pastorale zorg

Pastorale zorg is altijd beschikbaar wanneer u daar behoeft aan heeft. Omstandigheden in uw leven kunnen vragen om extra aandacht, geestelijke zorg, een luisterend oor. 

De kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen brengt u onder de aandacht dat zij in alle omstandigheden van blijdschap en droefheid u kan en wil bijstaan en pastorale zorg kan bieden.

Pastorale zorg

Behoefte aan pastorale zorg kan heel divers zijn. Misschien hebt u alleen behoefte aan een luisterend oor, maar het kan ook zo zijn dat u zeer ernstige zorgen zorgen heeft, lichamelijk of geestelijk. Ervaart u nood, zijn de omstandigheden in uw leven zwaar, heeft u het moeilijk en kan pastorale zorg u bijstaan en ondersteunen, schroom dan niet om contact op te nemen met de kerkenraad. De kerkenraad en/of consulent is beschikbaar als u daar behoefte aan heeft. Voor vragen die meer op het terrein liggen van de kerkenraad kunt u altijd contact opnemen met de kerkenraad.

Voorbede

Om uw privacy te beschermen zal voorbede of dankzegging in de eredienst voor uw persoonlijke situatie alleen gedaan worden wanneer u hiervoor een aanvraag doet bij de scriba van de HHG Terneuzen. Wenst u voorbede of dankzegging tijdens de eredienst, neem dan contact op met de scriba.

Contact

Voor de telefoonnummers van consulent, ouderling en diaken, verwijzen we u graag naar het kerkblad Kerkvenster. U kunt ook contact opnemen via het contactformulier. Uw vraag/verzoek komt dan direct bij de scriba.

  • © hersteld hervormde kerk 2023