Meer over Gemeenteleven

Bijbelkring

In de maanden oktober t/m mei komt de Bijbelkring één avond per maand samen om een gedeelte uit Gods Woord te bestuderen.

Bijbelstudie

In seizoen 2022/2023 wordt de brief aan Titus bestudeerd aan de hand van het studieboekje "Zaligmakende genade" van ds. P. Molenaar.

De brief aan Titus valt onder de zogenaamde pastorale brieven. Paulus schrijft deze brief aan Titus met het oog op Titus' evangelisatiewerk op het eiland Kreta. Titus is daar van grote betekenis voor de verkondiging van Gods Woord en de voortgang van Gods Koninkrijk in een vanouds totaal heidense cultuur. In zijn brief aan Titus benadrukt Paulus dat alleen door Gods genade ons leven echt kan veranderen. "Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen..." Deze woorden vormen het fundament van het geloofsleven zoals Paulus dat Titus voorhoudt.

Voor wie

Op de Bijbelkring komen gemeenteleden van alle leeftijden samen om op een open manier met elkaar na te denken en te spreken over Gods Woord. Naar aanleiding van het Bijbelgedeelte dat die avond centraal staat, worden vragen besproken wat leerzame momenten oplevert. Een ander zeer belangrijk en waardevol aspect van het samenkomen op deze avonden, is de onderlinge ontmoeting.

Zowel jong als oud zijn van harte uitgenodigd om deze avonden bij te wonen. De exacte data en aanvangstijd worden bekend gemaakt via de mededelingen voorafgaand aan de zondagse diensten en via het Kerkvenster.

Contact

Heeft u vragen over de Bijbelkring? Twijfel dan niet en neem rechtstreeks contact op per e-mail:

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024