Meer over Gemeenteleven

Vrouwenvereniging

Oprichting "Kleine kracht"

In 2008 werd de Hersteld Hervormde Vrouwenvereniging "Kleine kracht" in Terneuzen opgericht.

Na de droevige kerkscheuring binnen de Hervormde Kerk in 2004 voelden veel vrouwenverenigingen zich niet meer thuis bij de Hervormde Vrouwenbond. In de praktijk bleek dat doorgaan onder de Hervormde Vrouwenbond met leden uit twee verschillende kerken (die bovendien ook nog uit dezelfde kerk afkomstig waren) in de praktijk niet werkte. Veel Hersteld Hervormde Gemeenten richtten hun eigen vereniging op en hadden behoefte aan een eigen bond. Gesprekken tussen het moderamen van de HHK en de Hervormde Vrouwenbond van de HHK volgden en op 1 september 2009 werd de Hersteld Hervormde Vrouwenbond officieel opgericht. Vanaf dat moment kon de Vrouwenvereniging "Kleine kracht" zich bij het landelijk orgaan aansluiten.

In de rubriek Vrouwenbond van het landelijk kerkblad "Zicht op de kerk" wordt u op de hoogte gehouden door het hoofdbestuur van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond over dit onderdeel van het verenigingsleven.

Doelstelling

De doelstelling van de vrouwenvereniging is samengevat in het reglement van de Hersteld Hervormde Vrouwenvereniging "Kleine kracht". In het kort betekent dit dat Gods Woord onderzocht wordt aan de hand van het Bijbelstudieboekje van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. Daarnaast betekent het ook dat de vrouwen dienend bezig zijn voor de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen.

Activiteiten

Bijbelstudie
De vrouwenvereniging komt tijdens de wintermaanden maandelijks (vanaf oktober t/m maart) samen, meestal in de eerste week van de maand. Er wordt een Bijbelstudie gevolgd uit het Bijbelstudieboekje dat uitgegeven wordt door het bestuur van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. Elk winterseizoen verdiept de vrouwenvereniging zich in een ander Bijbels onderwerp. Voor het seizoen 2023/2024 wordt een Bijbelstudieboekje "Het leven van Petrus" behandeld.  Meestal bevat een Bijbelstudieboekje elf studies, genoeg voor het hele winterseizoen. Het hoofdstuk dat behandeld zal worden, wordt door de leden thuis al voorbereid, mede aan de hand van de bijbehorende vragen. Tijdens de verenigingsavonden ontstaan bij de bespreking van de Bijbelstudie mooie gesprekken.

Kaartverkoop
Door creatieve dames worden wenskaarten gemaakt en tijdens de maandelijkse verenigingsavond is er gelegenheid om deze te kopen. De opbrengst hiervan is bestemd voor een vooraf vastgesteld diaconaal doel. 

Bijdrage aan goede doelen
Zendingswerk en onderwijs op de zendingsvelden zijn een belangrijk middel in de verkondiging van Gods Woord. De vrouwenvereniging "Kleine kracht" wil dit werk graag met gebed én financieel steunen. Daarnaast heeft zij aandacht voor mensen die te maken hebben met een ramp of noodsituatie, waar ter wereld ook. Om die reden is er een spaarbusje beschikbaar waarin de leden van de vrouwenvereniging tijdens de verenigingsavonden een vrijwillige bijdrage kunnen doen. 

Gemeenteleven
Bij blijde en droevige gebeurtenissen binnen de gemeente kan vanuit de vrouwenvereniging door middel van een kaart of bezoek meeleven betuigd worden. Daarnaast is er ruimte om creatief bezig te zijn of om activiteiten te ontwikkelen waarvan de opbrengst ten goede komt aan de eigen HHG Terneuzen.

Landelijke bijeenkomsten
Jaarlijks bezoeken de leden van de vrouwenvereniging de bijeenkomst van de regio Zuid-West in Ouddorp. Daarnaast ontvangt de vereniging ook uitnodigingen van de landelijk Hersteld Hervormde Vrouwenbond in Lunteren en de toerustingsdag in Ridderkerk. De bestuursleden ontvangen daarnaast ook nog een uitnodiging voor de jaarlijkse landelijke huishoudelijke vergadering van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.

Huishoudelijk
Van elke verenigingsavond wordt een verslag gemaakt en ieder verenigingsseizoen wordt er voor de leden een jaarvergadering gehouden.

Agenda

De verenigingsavonden worden meestal als volgt ingevuld:

  • Inloop vanaf 19:30 uur en ontvangst met koffie/thee
  • Opening en welkomstwoord door de presidente, zingen van een psalm en gebed
  • Bijbelstudie
  • Pauze met koffie/thee en gelegenheid voor aanschaf wenskaarten
  • Een creatieve bijdrage van een van de leden, deze kan ook bestaan uit het voorlezen van een gedicht, iets vertellen over hobby’s enz.
  • Mededeling van het bestuur en rondvraag
  • Sluiting door het zingen van een psalm en dankgebed

Wilt u dienstbaar zijn binnen de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen? Uw liefde en inzet zijn van harte welkom. De Hersteld Hervormde Vrouwenvereniging "Kleine kracht" nodigt u van harte uit om de verenigingsavonden bij te wonen.

Bestuur

Het bestuur van de vrouwenvereniging "Kleine kracht" bestaat uit:

Voorzitter
     Willie Klaassen

Penningmeester
     Marja Hoek

Secretaris
     Nel Vlaander

Contact

Hebt u een vraag over de activiteiten van de vrouwenvereniging, neem dan rechtstreeks contact op per e-mail:

  • © hersteld hervormde kerk 2024