Meer over Nieuws

Aardbeving in Turkije en Syrië

Turkije en Syrië werden op 6 februari 2023 opgeschrikt door een allesvernietigende aardbeving. Diverse organisaties bieden noodhulp aan de slachtoffers in de getroffen landen.

Op  6 februari 2023 werden Turkije en Syrië getroffen door meerdere krachtige aardbevingen en naschokken. De bevingen hebben enorm veel schade toegebracht en onbeschrijfelijk veel menselijk leed veroorzaakt. Het dodental stijgt dagelijks en is één week later al opgelopen tot meer dan 37.000, tienduidzenden zijn gewond. Mensen rouwen om het gemis van een geliefde. Gebouwen zijn ingestort, en veel mensen zitten vanwege instortingsgevaar, onbeschermd, in ijzige kou. De omstandigheden om te overleven zijn zwaar.

Hulporganisaties

Verschillende organisaties zijn inmiddels gestart met het bieden van hulp. De Generale Diaconale Commissie is in gesprek met enkele stichtingen zoals ZOA en Dorcas, om te kijken hoe de middelen effectief en evenredig ingezet kunnen worden.

Bidt u mee om gezegende noodhulp in deze landen?

Steun het Noodhulp en Rampenfond

Voor het bieden van goede hulp is gebed noodzakelijk. Om passende hulp te kunnen bieden zijn echter ook veel financieële middelen nodig.

U kunt ook financieel bijdragen. Op zondag 19 februari 2023 is de collecte bij de uitgang bestemd voor  Noodhulp en Rampenfonds van de Generale Diaconale Commissie. De opbrengst zal volledig besteed worden voor noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

U kunt uw gift ook per bank overmaken aan de diaconie via NL46RABO0354057472 ten name van  Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen met vermelding "Noodhulp-Rampenfonds Turkije-Syrië".

De kerkenraad beveelt deze collecte graag in uw milddadigheid aan.

Bron afbeelding: Wikipedia

  • © hersteld hervormde kerk 2023