Meer over Nieuws

Protocol diensten

Met strikte inachtneming van de richtlijnen en gedragsregels die in dit protocol zijn opgenomen, is het mogelijk om samen te komen.

03 april 2021 | Meest recente update


 

Op maandagavond 14 december zijn door minister-president M. Rutte verschillende nieuwe maatregelen afgekondigd om kans op besmetting met het coronavirus Covid-19 te beperken. Alle maatregelen zijn erop gericht om het aantal contacten zo veel als mogelijk terug te dringen. Deze beperkende maatregelen raken ons allemaal, persoonlijk, maar het raakt ons ook als gemeente.

Gevolgen lockdown

In verband met de aangescherpte maatregelen kunnen wij voorlopig geen gebruik meer maken van het kerkgebouw De Levensbron. Gelukkig hebben wij een geschikte alternatieve locatie kunnen vinden zodat we, met strikte inachtnemening van alle voorzorgsmaatregelen, toch in de gelegeheid zijn om samen te komen rondom de verkondiging van Gods Woord. Deze tijdelijke locatie is: 

Gebouw Capitol van de evangelische gemeente
Mr. F.J. Haarmanweg 39
4538 AN Terneuzen

Wilt u een dienst bijwonen dan verzoeken wij u vriendelijk, maar dringend, om de maatregelen die hiervoor opgesteld zijn, strikt op te volgen.

Verder is het verenigingswerk (Bijbelkring en vrouwenvereniging) door de huidige lockdown, voor onbepaalde tijd, stil gelegd. De catechisaties worden via Teams gegeven.

Protocol

Dit protocol is opgesteld door de kerkenraad en kerkvoogdij van de HHG Terneuzen. Hierin is het protocol van de GKV Terneuzen en het daarbij behorende gebruiksplan opgenomen, aangevuld met de bepalingen uit het protocol wat we van de landelijke HHK ontvangen hebben. Wenst u een dienst bij te wonen dan dient u zich op de hoogte te stellen van dit protocol en de daarin opgestelde richtlijnen op te volgen!

Kerkgebouw

Maatregelen die wij treffen om besmetting met het Covid-19-virus tot een minimum te beperken zijn:

 • Het gebouw wordt na de diensten gereinigd en ontsmet;
 • Voor, tijdens en na de diensten worden de ruimtes goed geventileerd;
 • Er worden maximaal 30 bezoekers toegelaten.

Gezondheid

De inmiddels bekende basisregels gelden nog steeds:

 • Bezoek geen diensten als u gezondheidsklachten heeft zoals verkoudheid of wanneer u tot de risicogroepen hoort;
 • Blijf thuis wanneer u de afgelopen 14 dagen in contact bent geweest met iemand die besmet is met het Covid-19-virus of ervan verdacht wordt;
 • Hoest of nies in uw elleboog;
 • Was regelmatig uw handen;
 • Vermijd handcontact.

Diensten bijwonen

Wenst u één of beide diensten bij te wonen dan verzoeken wij u om dit per e-mail aan te melden zodat het maximaal aantal bezoekers binnen de beschikbare ruimte niet overschreden wordt.
U dient de volgende gegevens kenbaar te maken:

 • Welke zondag (datum) wenst u één of meerdere diensten bij te wonen?
 • Welke dienst (ochtend-, middag-  of beide diensten)?
 • Hoeveel personen?

Voor de actuele aanvangstijden verwijzen wij u graag naar de pagina Diensten.

Wanneer u de diensten bezoekt, dienen onderstaande punten uit dit protocol opgevolgd te worden:

 • Voordat u het kerkgebouw binnengaat draagt u een (niet-medisch) neus-mondmasker en dit houdt u op tot u op uw zitplaats zit. Wanneer u uw zitplaats verlaat, draagt u opnieuw een neus-mondmasker tot u het kerkgebouw verlaten hebt.
 • Bij aankomst ontsmet u uw handen (desinfectie staat voor u klaar);
 • U raakt geen deurkrukken aan;
 • U neemt uw eigen Bijbel mee en laat deze niet achter in de kerkzaal;
 • De koster brengt u naar uw zitplaats (indien u de tweede dienst op dezelfde zondag bijwoont, dan is  dit opnieuw uw zitplaats);
 • Toiletbezoek is niet toegestaan;
 • Er wordt geen rondgangcollectie tijdens de dienst gedaan, maar het collecteren zal gedaan worden bij het verlaten van de kerk.
 • Respecteer de minimale 1,5 meter afstand tot elkaar;
 • Geen sociale ontmoetingen in of buiten het kerkgebouw/parkeerplaats.

Heeft u vragen over dit protocol, neem dan contact op met de scriba.