Meer over Nieuws

Covidprotocol

Protocol in verband met bestrijding van het corona-virus (Covid-19) zodat de samenkomsten veilig plaats kunnen vinden.

04/07/2022 | Meest recente update


 

Covidmaatregelen

Op de persconferentie van dinsdag 15 februari 2022 werden door minister E.J. Kuipers versoepelingen aangekondigd van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daaruit werd al duidelijk dat met ingang van 25 februari 2022 zijn alle beperkende maatregelen, waaronder 1,5 meter en mondkapje zou komen te vervallen. Naar aanleiding van deze persconferentie ontvingen we een vernieuwd advies van het breed moderamen van de synode van onze kerk m.b.t. de coronamaatregelen voor het kerkelijk leven. Deze adviezen zijn in een vergadering besproken en het volgende is besloten:
 

  • Met ingang van 27 februari 2022 zijn alle maatregelen vervallen. Wilt u zelf de 1,5 meter afstand aanhouden, dan is de mogelijk. De ruimte in de kerkzaal biedt hier mogelijkheid toe. 

Het coronavirus is nog  steeds niet weg, daarom blijft het van groot belang om op het gebied van hygiëne en ventilatie de basismaatregelen in acht te nemen. 

Kerkgebouw

  • Voor, tijdens en na de diensten worden de ruimtes goed geventileerd.

Basisregels

  • Was vaak en goed uw handen;
  • Hoesten en niezen in de elleboog;
  • Blijf thuis bij klachten, doe een zelftest en/of laat u direct testen.

Isolatie of quarantaine

Wanneer u klachten heeft die kunnen wijzen op een coronabesmetting blijft u thuis, bezoek geen diensten/samenkomsten en laat u testen. Voor alle regels op het gebied van isolatie of quarantaine verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u de meest actuele informatie terug over dit onderwerp.

Vragen?

Heeft u toch nog vragen over dit protocol, neem dan contact op met de scriba.

  • © hersteld hervormde kerk 2022