Meer over Nieuws

Protocol diensten

Protocol in verband met bestrijding van het corona-virus (Covid-19) zodat de samenkomsten veilig plaats kunnen vinden.

25/09/2021 | Meest recente update


 

Protocol

Dit protocol is opgesteld door de kerkenraad en kerkvoogdij van de HHG Terneuzen. Hierin is het protocol van de GKV Terneuzen en het daarbij behorende gebruiksplan opgenomen, aangevuld met de bepalingen uit het protocol wat we van de landelijke HHK ontvangen hebben. Wenst u een dienst bij te wonen dan dient u zich op de hoogte te stellen van dit protocol en dit op te volgen.

Kerkgebouw

Maatregelen die wij treffen om besmetting met het Covid-19-virus tot een minimum te beperken zijn:

 • Het gebouw wordt na de diensten gereinigd en ontsmet;
 • Voor, tijdens en na de diensten worden de ruimtes goed geventileerd;
 • De verplichting om 1,5 meter afstand te houden is veranderd in een dringend advies om afstand te houden. De HHG Terneuzen respecteert dit advies en zorgt voor voldoende ruimte tussen de bezoekers onderling.

Basisregels

 • Toon begrip en geef ruimte aan een ieder die (anderhalve meter) afstand wenst te behouden;
 • Was vaak en goed  uw handen;
 • Geen handen schudden;
 • Hoesten en niezen in de elleboog;
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Bronaanpak (triage)

 • Had u de afgelopen 24 uur één of meerdere klachten als: hoesten, neusverkoudheid, koorts (> 380C), benauwdheidsklachten of reuk- en/of smaakverlies;
 • Heeft een huisgenoot/gezinslid koorts;
 • Heeft een huisgenoot/gezinslid benauwdheidsklachten;
 • Heeft u het Covid-19 virus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld met een test;
 • Heeft een huisgenoot/gezinslid Covid-19 en heeft u in de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had;
 • Bent u in quarentaine omdat u direct contact had met iemand waarbij Covid-19 is vastgesteld;
 • Bent u in quarentaine omdat u korter dan 10 dagen geleden uit een land/regio met code oranje/rood  kwam?

Wanneer u één van bovenstaande vragen met "ja" beantwoordt, blijf dan thuis, bezoek geen diensten/samenkomsten en laat u testen bij klachten.

Diensten bijwonen

Wenst u diensten of samenkomsten bij te wonen dan verzoeken wij u om dit per e-mail aan te melden. Zo kan binnen de beschikbare ruimte (de 1,5 meter) afstand van elkaar gegarandeerd kan worden. U dient de volgende gegevens kenbaar te maken:

 • Welke dag (datum) wenst u één of meerdere diensten bij te wonen?
 • Welke dienst (ochtend-, middag-  of beide diensten)?
 • Hoeveel personen?

Voor de actuele aanvangstijden verwijzen wij u graag naar de pagina Diensten.

Wanneer u een dienst bezoekt, dient u onderstaande maatregelen uit dit protocol op te volgen:

 • Bij aankomst ontsmet u uw handen (desinfectie staat voor u klaar);
 • Hoest of nies in uw elleboog;
 • U raakt geen deurkrukken aan;
 • U neemt uw eigen Bijbel mee en laat deze niet achter in de kerkzaal;
 • Toiletbezoek is niet toegestaan;
 • Er wordt geen rondgangcollectie tijdens de dienst gedaan, maar het collecteren zal gedaan worden bij het verlaten van de kerk.
 • Respecteer het dringende advies om (1,5 meter) afstand tot elkaar te houden, zowel in het kerkgebouw als daarbuiten.

Heeft u vragen over dit protocol, neem dan contact op met de scriba.